1,6 mio til foreningslivet i Billund kommune


Rigtig mange foreninger har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. Det gælder også foreningerne i Billund Kommune. Her har foreningerne i perioden 2018-2021 modtaget 1,6 millioner kroner.

Pengene er landet efter et bredt politisk flertal på Christiansborg i efteråret 2017 besluttede at oprette puljerne for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger.

Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer.

Blandt modtagerne var Sdr. Omme Spejderne, der indkøbte kanoer til projektet ”Kanoer til friske spejdere”.