86 grunde i Billund kommune i PFAS-mistanke


Alle landets regioner har opgjort, hvor de mistænker, der kan være PFAS i jorden rundt omkring i kommunerne. Fra Region Syddanmarks side har man blandt andet meldt ind om 86 grunde i Billund kommune, der er i søgelyset.

Det er særligt på tidligere og nuværende industrigrunde, at der er mistanke om PFAS i jorden på matriklen.

Og grundene er fordelt ud over hele kommunen, så selvom der er flest grunde på listen i de to centerbyer Grindsted og Billund, som mistænkes for at være PFAS-forurenet, så er der altså også en del at finde ude i omegnsbyerne.

TV2 har lavet en nem søgbar liste, som du finder her – og som du kan indtaste din egen adresse, postnummer eller by på.

De fleste grundejere er ifølge TV2 blevet orienteret om, at deres grund kan være forurenet, men omkring 3000 ejere er ikke blevet informeret.