Åbent brev til politikerne i region Syddanmark samt medlemmerne af Danske Regioners hovedbestyrelse.


Kære regionspolitiker,

Vi er for nylig i Borgergruppen, der arbejder for oprydning i vores omfattende kemikalieforurening i Grindsted, blevet klar over, at der er en meget stor pose penge i de såkaldte PAL-midler, som endnu ikke er disponeret. Det er penge fra beskatningen af gevinsten/afkastet af vores pensionsmidler. Efter al sandsynlighed vil det i år være betydeligt flere penge end i tidligere år.

At det er sådan, er et faktum, som JydskeVestkysten har fået bekræftet i Finansministeriet.
Ifølge ministeriet er en del af indtægterne fra skatten allerede afsat til andre udgifter i Finansloven – ca. 26 milliarder kroner. Ministeriets skøn er samtidigt, at indtægterne fra skatten ender på 43,5 milliarder kroner i år. Praksis er, at overskydende beløb anvendes til at sænke det offentliges gæld. Den praksis vil vi gerne udfordre, i det det er en rent politisk beslutning.

Vi vil derfor opfordre jer enkeltvis og partipolitisk til at tage højde for, at disse penge eksisterer og efter en politisk forhandling blandt andet ville kunne anvendes til at starte oprydning i generationsforureningerne.
Her i Grindsted by bor vi ovenpå Europas største konstaterede kemikaliedepot med kræftfremkaldende, gen-ændrende, nyreskadende og meget mere stoffer. Stoffer der blandt andet er konstateret i kloakker samt løber ud i Grindsted å. Der er også konstateret nedsivning til det nederste og meget store grundvandsdepot, som dækker en stor del af Midtjylland.

Vi er klar over, at i Finanslovs-sammenhæng anses oprydning traditionelt for at være en driftsopgave. Det betyder, at pengene normalt ville skulle findes på Finansloven. Den holdning vil vi gerne anfægte. Det kan for os at se ikke være afhængigt af, hvad man sprogligt kalder oprydningen. Det er et spørgsmål om politisk vilje til at anerkende, at staten i år har en ekstraordinær stor indtægt. Den bør bruges på noget helt særligt og på noget, som ellers er en umulig opgave for regionerne.

Vi er klar over, at der er planlagt et delprojekt med en mindre oppumpning af et kritisk stof et enkelt sted, hvor det løber ud i Grindsted å. Det er hvad, man har kunnet projektere med de meget begrænsede midler, der hidtil forefindes i Region Syddanmark.
Vi er vidende om, at der er udviklet tekniske metoder, der også set over en årrække ville kunne fjerne størstedelen af den nuværende forurening fra grundvandet.
Derfor er det vores håb, at regionerne i Danmark vil tage denne viden med sig ind til forhandlingerne mellem regionerne og folketinget. Forhandlinger som formentlig vil finde sted dette efterår, og hvor man med viden om PAL-skatten vil kunne gå efter at få et engangsbeløb, som vil kunne booste oprydningen i generationsforureningerne væsentligt.
Vi håber, at du som regionspolitiker og/eller som medlem af Danske Regioners bestyrelse – og også i partipolitisk sammenhæng – vil bære disse forslag og ønsker videre. Pengene er der. Er den politiske vilje til at tage beslutningen der også?

Venlig hilsen på vegne af Borgergruppen i Grindsted

Susanne Mathiesen
Helle Lundberg.