Åbent hus i Vestre distrikt


Den 14. juni 2019 kl. 14-16 inviteres alle kommende forældre og andre interesserede til åbent hus i Børnenes Univers Grindsted Vest og på Vestre skole.

Et nyt initiativ, hvor vi byder velkommen til at se de lokale rammer for det gode børneliv. Du kan også møde ledere, indskolingspersonale og det pædagogiske personale.

– Det er så vigtigt for os, at skabe gode sammenhænge i børnenes liv mellem dagtilbud og SFO/skole, siger daglig pædagogisk leder Lene Vesterby Eskildsen og suppleres af SFO- og indskolingsleder Anna Vesturdal:

– Vi har et stærkt samarbejde mellem Vestre skole og Børnenes Univers Grindsted Vest omkring skolestarterne. Initiativet om åbent hus er et naturligt tiltag i forlængelse af dette samarbejde. Ved fælles hjælp ønsker vi med at initiativet, at styrke trygheden hos kommende forældre, hvilket er afgørende for familiens bedste valg og det gode børneliv, siger Anna Vesturdal.

Der er ligeledes et stærkt samarbejde mellem dagpleje og dagtilbud i Vestre distrikt, hvor de yngste børn sammen med deres dagplejere på skift kommer på besøg i enhederne på Trehøjevej og Langelandsvej.

Fakta Vestre distrikt Grindsted:

• Linjen ’Bevægelse og Udeliv’ findes på Trehøjevej 18.
• Vuggestue samt linjen ’Kultur og Kreativitet’ findes på Langelandsvej 70.
• SFO/indskoling Vestre Skole gennem indgang Galaxen, Vestermarksvej 1.