Ældreområdets gæld slettes


I det indgåede budgetforlig i Billund kommune, som nu skal til to afstemninger i byrådet, sættes der en tyk streg over den gæld Ældreområdet i kommunen har oparbejdet over nogle år.

– På baggrund af en stor indsats ser det ud til at være lykkedes for den nye ledelse af ældreområdet at skabe økonomisk balance i 2017, skriver forligspartierne i aftalen.

Partierne erkender at ældreområdet gennem de seneste års ubalance er tynget af nogle meget store negative overførsler, som det ikke er lykkedes at få nedbragt.

– Det tager forligspartierne til efterretning og ser det samtidig som et udtryk for at det vil være at presse området unødigt hårdt at insistere på en afdragsordning over de kommende år.  I det lys er partierne enige om at eftergive den opsparede gæld på ældreområdet, står der i aftaleteksten.

Samtidig har forligspartierne givet hinanden håndslag på at følge området meget tæt de kommende år.