Anni kom ud i virkeligheden


Gymnasieeleverne på Grindsted Gymnasium havde i dag noget af en gæstelærer i skikkelse af folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) fra Krogager. Dagens “vikar-tjans” på gymnasiet skyldtes Anni Matthiesens bestræbelser på at undgå prædikatet: “uden kontakt med virkelighedens Danmark”. Hun har nemlig lovet sig selv at tage turen ud i danskernes dagligdag – i det omfang Christiansborg-kalenderen tillader det.

Således var hun i dag med på job som gymnasielærer på det lokale gymnasium. Her fulgte hun gymnasielærerne og ledelsen i deres arbejde.

– Når man har et arbejde, der i den grad påvirker andre menneskers liv som følge af de beslutninger, vi træffer, er det efter min mening vigtig hele tiden at have fingeren på pulsen inden for ens politiske område. Derfor river jeg en gang imellem en dag ud af kalenderen for at ’tage med på job’ hos virksomheder eller institutioner. På den måde tilstræber jeg hele tiden at være grundigt orienteret om de udfordringer og muligheder, som danskere møder på arbejdspladsen, ved fx at tage ’med på job’, hvor jeg får indsigt i elever og læreres dagligdag, siger Anni Matthiesen.