Ansøgningsfristen for foreningstilskud nærmer sig


Udviklingspuljen under folkeoplysningsloven:

Puljen er til støtte for udvikling af nye aktiviteter der har et folkeoplysende sigte.

Puljen er øremærket til godkendte folkeoplysende foreninger, selvorganiserede grupper, samt foreninger under opstart, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Der kan søges til:

 

  • Opstart af nye foreninger
  • Aktiviteter der etableres i samarbejde mellem foreninger og mellem foreninger og andre
  • Initiativer for særlige målgrupper f.eks. nydanskere eller handicappede
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr til nye aktiviteter.

 

Ansøgningsfristen er den 1. april 2018.

 

Ansøgningen sendes via Billund Kommunes hjemmeside eller på mail til aje@billund.dk

 

Etableringstilskud
Idrætsforeninger, spejderkorps og andre fritidsforeninger, der opfylder betingelserne for at få tilskud efter bestemmelserne i “Regler for tilskud til fritidsaktiviteter og fritidsundervisning”, kan søge etableringstilskud.

Ansøgningsfrist 1. april 2018.

 

Ansøgningen sendes via Billund Kommunes hjemmeside eller på mail til aje@billund.dk