Læserbrev: Vil Byrådet virkelig lægge deres navn til den kommende indstilling?

Fredag d. 9-2-2018 kunne man se dagsorden for den kommende udvalgs møde d. 19-02-2018 i voksenudvalget. Til stor forundring kunne jeg læse følgende: Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:  -At klagen afvises. – At budgettet godkendes. Det drejer sig om Frihavnen i Vorbasse,  hvor der er  varslet huslejestigning på op […]

Læserbrev: Tid til handling og tid til beroligelse

-“Jordforureningssagen i Grindsted er ikke ny, den er meget gammel, men nu er udsivningsstedet identificeret, og man ved, hvor meget vinylklorid, der siver ud til vandløb. Det er nyt, at hele Grindsted Å er blevet kortlagt, og man kan nu med sikkerhed sige, at der sker en betydelig udsivning omkring Kærvej ved Lindevangsbroen”, Troels Ravn, MF.  -“Det betyder, at der også skal sættes fokus […]

Læserbrev: Din personlige stemme!

På tirsdag er DU med til at bestemme udviklingen i Billund kommune de næste 4 år. DU bestemmer om din stemme skal bruges til: Flere varme hænder på ældreområdet! Kamp mod social dumping og unfair konkurrence! Rimelige og ordentlige arbejdsforhold for ALLE kommunens ansatte! Opbakning til kommunens mindre lokalsamfund! Jeg vil specielt arbejde for borgerne […]