Billund Bibliotekerne & Borgerservice inviterer til ’Danmarks Største Vælgermøde’


Valgkampen forud for kommunalvalget den 16. november er begyndt, og udvekslingen af holdninger og synspunkter kandidaterne imellem er også i fuld gang.

Men hvordan kommer den almindelige borger til orde i debatten? For at give plads til både dig og din nabo i valgkampen, og dermed styrke borgernes adgang til den demokratiske samtale, også i en politisk valgkamp, inviterer Billund Bibliotekerne & Borgerservice til paneldebat med lokale byrådskandidater tirsdag den 26. oktober i MAGION Biblioteket.

– Din stemme til kommunalvalget gør en forskel for din hverdag, fordi du kan få indflydelse på udviklingen i din kommune. Din kommune varetager jo alt fra f.eks. børnepasning, folkeskole og ældrepleje til grøn omstilling, erhvervsudvikling, turisme og iværksætteri. Debatten i MAGION Biblioteket sætter fokus på byrådskandidaternes visioner for Billund Kommune. Her er også mulighed for at stille spørgsmål og få svar på de emner, som optager dig, siger Dorthe Dam, konstitueret leder af Billund Bibliotekerne & Borgerservice.

Valgarrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Det foregår tirsdag d. 26. oktober kl. 19.30 i MAGION Biblioteket. Fra kl. 19.00 byder Billund Bibliotekerne & Borgerservice på en let anretning med øl og vand. I pausen serveres kaffe og kage. Du kan læse mere og tilmelde dig på billundbib.dk/kv21.

I paneldebatten deltager kandidater fra følgende partier: Socialdemokratiet, Venstre, Kristendemokraterne, Lokalpolitisk Forum, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre. Navnene på de deltagende kandidater offentliggøres på bibliotekets hjemmeside.

Arrangementet er et af mange vælgermøder, som finder sted rundt omkring på landets folkebiblioteker den 26. oktober under titlen Danmarks Største Vælgermøde.
Danmarks Biblioteksforening har taget initiativet til Danmarks Største Vælgermøde, som optakt til kommunalvalget, og som starten på Bibliotekernes Demokratiuge i uge 43, hvor der sættes fokus på demokrati, og på nødvendigheden af at vi alle kan og vil deltage i den demokratiske debat.