Billund-elever fik krænkende billeder


En række elever på 7. årgang på BillundSkolen har modtaget krænkende og anstødende beskeder og billeder via det sociale medie SnapChat. Derfor har skolens leder, Lars Aagaard Nielsen, rundsendt en skrivelse til alle forældre til elever på 6.-9. årgang på skolen for at informere om sagen, der er overdraget til politiet.

Det er især pigerne, der har modtaget venneanmodninger fra profilen, Jack From Dk, og de af eleverne der accepterede anmodningen har siden modtaget anstødelige billeder og beskeder.

– Umiddelbart er 17 elever blevet kontaktet eller anmodet om ’venskab’, men langt størstedelen har blokeret ham uden nogen korrespondance, skriver skolelederen i orienteringen.

Skolens ledelse opfordrer forældrene til at tage en snak med børnene om de sociale medier – om hvem man accepterer, hvad man sender og hvad man skal gøre hvis man modtager stødende beskeder.

Sydøstjyllands Politi er nu orienteret i sagen og ordensmagten gæster i dag skolen for at tale med eleverne.