Billund går sammen med Vejle og Kolding kommuner om turisterne


Billund, Kolding og Vejle kommuner arbejder på at etablere et fælles destinationssamarbejde inden for turisme.

Samarbejdet skal medvirke til, at de tre kommuner kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismeerhvervet forsat kan bidrage til at skabe vækst og oplevelser i Danmark.

De tre byråd skal her i august beslutte om de ønsker at indgå i en fælles destination, og gør de dét, bliver samarbejdet til den 7. største destination i Danmark målt på overnatninger.

Billund, Kolding og Vejle kommuner har i flere år haft et succesrigt samarbejde i LEGOLAND Billund Resort omkring børnefamilieturisme. Og det er erfaringerne herfra, der nu skal bruges til også at omfatte erhvervs- og mødeturisme samt kyst- og naturturisme.

– Vi har et i forvejen rigtig godt samarbejde på turismeområdet på tværs af de tre kommuner, f.eks. i LEGOLAND Billund Resort, som siden 2013 har været med til at skabe en vækst i områdets internationale overnatninger, som ligger betydelig over landsgennemsnittet. Vi håber på, at vi ved danne et fælles destinationsselskab, kan styrke vores samarbejde og understøtte en positiv udvikling som en af Danmarks stærkeste og mest spændende destinationer, siger Billunds borgmester, Ib Kristensen.

Hvis andre kommuner skulle ønske at være med i samarbejdet, så er det stadig en mulighed – hvis altså de deler de samme ambitioner og fokus.