Billund Gymnastikforening skal have ny formand


Efter seks år på posten har Karina Holm Ehmsen fra Billund valgt at stoppe på posten som formand for Billund Gymnastikforening. Hun overtog i 2014 posten fra Anni Falkenberg og har siden stort set haft Billund Idrætscenter som sit andet hjem.

– Det er helt vildt de timer Karina har lagt i BI Gymnastik i frivillighedens tjeneste, og vi skylder hende en stor tak for hendes arbejde i alle årene. Hun har formået at skabe en fantastisk kultur for de unge trænere i foreningen, og det er takket være hende, at vi i dag har en sund fødekæde af unge trænere, der er klar til at tage over efterhånden som de lidt ældre stopper, lyder de rosende ord fra den øvrige bestyrelse.

Den afgående formand fortæller selv, at beslutningen om at stoppe, er truffet efter lange og grundige overvejelser:

– Det er blevet sværere at finde tiden til formandsposten kombineret med mit fuldtidsjob.  Men det betyder bestemt ikke, at jeg er færdig med at være frivillig i gymnastikforeningen – slet ikke! Det kan jeg slet ikke undvære, fastslår Karina Ehmsen, og fortsætter:

– Jeg vil med stolthed se på Billund Gymnastikforening og over at være med til at være frivillig sammen med en masse fantastiske mennesker. Der er opbygget gode venskaber over årene, som vil bestå fremover, og nu er det tid til, at nye kræfter skal komme til i en sund og bæredygtig forening med en masse energiske gymnaster, siger den afgående formand.

Karina Holm Ehmsen takker af på foreningens generalforsamling i marts, men allerede nu er arbejdet gået i gang med at finde en afløser.