Billund Kommune henter ny direktør fra Kolding 


Fra 10. august er Direktionen i Billund Kommune igen fuldtallig. Her tiltræder 48-årige Martin Sejersgaard-Jacobsen som ny direktør for Teknik-, Miljø- og Kultur.

Det er et enigt ansættelsesudvalg, der har peget på Martin Sejersgaard-Jacobsen som direktør i et felt med 22 gode ansøgere.

– Vi glæder os meget til at få Martin Sejersgaard-Jacobsen med på holdet i direktionen i Billund Kommune som bindeled og sparringspartner til det politiske og leder for dygtige medarbejdere og ledere i et meget vigtigt område. Erhverv og turisme samt kommunale og private byudviklingsprojekter er fortsat i rivende udvikling. Et miljøområde med vigtige dagsordner i forhold til forurening og store projekter på affaldsområdet, og et kulturområde, der sprudler med Skole OL på vej, Nyt Museumscenter projekt og Musikcentralen blot for at nævne enkelte, siger kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

Den nye direktør kommer fra stillingen som Områdechef for Anlæg og Drift i Kolding Kommune, et område med 450 medarbejdere og en stilling han har været i siden 2013.

Forinden da har han en bred erfaring fra det private erhvervsliv og fra HedeDanmark, hvor han været fra 2000 til 2013 senest som Regionschef.

– Jeg har fulgt den positive udvikling i Billund Kommune og hvordan man internt i den Borgervendte Organisation gennem tværgående samarbejde i forvaltningen og ikke mindst med det politiske og med borgerne skaber de rigtige løsninger for fremtiden. Samtidig står Billund Kommunes vision om Børnenes Hovedstad som et meget klart eksempel på en vision som jeg tror de fleste kan se sig selv som medspillere i. Det vil jeg gerne være en del af, siger Martin Sejersgaard-Jacobsen, der har første officielle arbejdsdag mandag 10. august.

 

SÅDAN KOMMER KOMMUNAL-TOPPEN TIL AT SE UD:

Med ansættelsen af Martin Sejersgaard Jacobsen som ny direktør for Teknik-, Miljø og Kultur er direktionen i Billund Kommune nu fuldtallig og kommunens topledelse på plads til den nye organisering som blev politisk vedtaget i maj måned og som træder i kraft 1. august.

Ole Bladt-Hansen som Kommunaldirektør og samtidig med ledelsesmæssigt ansvar for Byrådssekretariat samt Sundhedsstab, HR. og Arbejdsmiljø.

Thomas Foged som Direktør for Voksenområdet samt Stabe.

Anders Lundsgaard som Direktør for Børne- og Ungeområdet.