Billund kommune skiller sig af med ældrechefen


En beslutning om at ændre i ledelsen på ældreområdet i Billund Kommune, betyder afskedigelse af ældrechef Lisbeth Schmidt:

– Lisbeth Schmidt har udført en stor indsats i forbindelse med fusionen af ældreområdet ved kommunesammenlægningen i 2007, men nu står vi i en situation med et ældreområde, hvor vi har brug for at opbygge en ny og anderledes kultur i forhold til de opgaver vi står overfor, siger Jan Møller Iversen, der er social- og sundhedsdirektør i Billund Kommune.

Blandt andet skal en del af budgetforliget for 2016 føres ud i livet, nemlig indførelse af decentral ledelse på kommunens plejecentre. Forligspartierne ønsker at styrke den decentrale ledelse på ældreområdet, så plejecentrene i højere grad bliver selvkørende institutioner og en mere aktiv del af lokalsamfundet i et samspil med lokale frivillige. Dét sammenholdt med at budgettet på ældreområdet har været overskredet i de senere år, har ført til afskedigelsen af Lisbeth Schmidt.

– Overordnet er det min vurdering, at vi har brug for en ny ledelse for at gennemføre de forandringer vi står overfor. Det er altid et stort skridt, at skulle tage afsked med en leder, der har ydet en stor indsats, men det er et tiltag vi har vurderet er nødvendigt for at vi kan komme videre med at udvikle ældreområdet i tråd med de politiske visioner, siger Jan Møller Iversen.

Lisbeth Schmidt er allerede fratrådt, og i løbet af de kommende dage vil kommunen fortælle om sin plan for den midlertidige ledelse af ældreområdet.