Billund kommune tilbage i erhvervsklimaets top 10


Billund Kommune er tilbage i det gode selskab i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse.

Efter sidste års dyk til en plads som nummer 26, er Billund Kommune igen at finde i toppen af danske erhvervskommuner og indtager nu en samlet 10. plads.

– Billund Kommune er helt fortjent tilbage i top-10. Især kan vi se, at kommunens politikere og embedsfolk har lagt rigtig mange kræfter i for at forbedre dialogen med virksomhederne. Vi ser ofte, at den gode dialog i øjenhøjde er en af de væsentligste årsager til, at udfordringer og uenigheder kan løses. Eksempelvis kan vi se, at byggesagsbehandlingen opnår en væsentlig bedre vurdering i år, siger formand for DI Sydvestjylland, Jesper Toft Mathiasen.

Igen i år vurderer virksomhederne, at Billund Kommune er landets bedste sted at drive virksomhed i, hvis man alene ser på, hvor meget man skal betale i skatter, afgifter og gebyrer. Ligeledes værdsættes den fysiske planlægning og kommunens udbud af erhvervsbyggegrunde højt af virksomhederne. Det samme gælder det kommunale vejnet.

– Vi kan se, at Billund Kommune har brugt mange penge på det kommunale vejnet i de seneste år, derfor er det også glædeligt, at det nu kan aflæses i en stigende tilfredshed blandt virksomhederne. Når de fysiske rammer er på plads, der er gode veje, og der samtidig opkræves lave skatter og afgifter, så er der skabt et rigtig godt fundament for tilfredse virksomheder, siger Jesper Toft Mathiasen.

Billund Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere får også pæne ord med på vejen i årets undersøgelse. Det er dog også netop udfordringerne med at skaffe kvalificerede medarbejdere nok, som virksomhederne opfordrer kommunen til at prioritere højst, for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet.

Man skal lede længe efter tidslerne i årets erhvervsklimaundersøgelse for Billund Kommune. Men folkeskolernes samarbejde med virksomhederne i form af virksomhedsrelevant undervisning og
virksomhedsbesøg får en lavere vurdering i årets undersøgelse. Ligeledes må miljøsagsbehandlingen også registrerer en lidt lavere tilfredshed.