Billund Kommune vil styrke rådgivningen af sårbare unge


Billund Kommune vil gennem et samarbejde med Headspace Danmark styrke rådgivningen af sårbare unge mellem 12- og 25 år. Tre politiske udvalg sender anbefaling videre til Byrådet.

Tre politiske udvalg i Billund Kommune har på deres møder i denne uge anbefalet, at Billund Kommune indgår i et samarbejde med Headspace Danmark om oprettelsen af et rådgivningscenter for unge mellem 12- og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i dagligdagen og til at tage beslutninger om uddannelse med videre.

Headspace er oprindelig Australsk Ungdomsrådgivning, som det. det sociale netværk i Danmark har tilpasset til danske forhold. Headspace Danmark har tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand, og har indgået i samarbejder med og åbnet centre i Aalborg, Horsens, Odense, Roskilde, Rødovre og Københavns Kommuner.

– I Billund Kommune har vi den koordinerede ungeindsats, hvor vi på tværs af forvaltninger har samlet ressourcer til rådgivning af de 15-30-årige, men vi ved også fra undersøgelser som sundhedsstyrelsen har lavet, at også de 12-15-årige har behov, og derfor er muligheden med Headspace værdifuld, siger Klara Lyskjær Noer, der er formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune står sammen om at anbefale projektet til Økonomiudvalget og Byrådet.

– Uanset hvilket udvalg vi sidder i handler det om vores borgere, Undersøgelser viser, at 20 % af de unge har brug for råd og vejledning, og jo før vi kan hjælpe, jo bedre, siger Ruth Lauridsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hvis anbefalingen fra de tre udvalg godkendes af Økonomiudvalget er der lagt op til en to-årig aftale fra 1. juni 2015, hvor Billund Kommune stiller en medarbejder på halv tid til rådighed, mens Headspace kommer med en centerleder og en fastansat medarbejder til centret, som Billund Kommune finder lokaler til.

Det er en unik mulighed fra Billund Kommune. Langt størstedelen af de unge, som Headspace har været i kontakt med i andre kommuner angiver, at de ikke har været i kontakt med de kommunale myndigheder før. Der er således tale om en forebyggende indsats, hvor vi får mulighed for at hjælpe de unge inden problemerne har vokset sig helt uoverskuelige, siger Gitte Ottosen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune.

Kilde: billund.dk