Billund-læge tilfreds med ny aftale om patientforløb


 En ny aftale mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger betyder blandt andet, at praktiserende læger fremover kan holde videosamtaler med sygehuslægen og hjemmesygeplejersken, når patienten skal udskrives. Hensigten er, at patienterne kommer til at opleve bedre koordinering på tværs.

Hidtil har den type konsultationer foregået over telefonen eller ved, at lægen har skullet bruge tid på transport for at være med i et fysisk møde. Men med den nye aftale mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark kan lægerne nu deltage i samtalerne via video fra deres skrivebord.

Den nye aftales brug af telemedicin i almen praksis betyder også, at patienter fremover kan sende billeder til lægen og få en e-mailkonsultation i stedet for at patienten skal møde op. Det kan for eksempel være billeder af hudproblemer, som lægen vurderer ud fra det billede, som patienten har sendt. Også her er intentionen at udnytte teknologien til at skabe bedre forløb og mere fleksibilitet.

Og dét er en rigtig god ide, mener læge i Billund, Jørgen Skadborg, der også er formand for PLO Syddanmark:

– Jeg ser aftalen som et rigtig godt eksempel på, hvordan teknologien kan være med til at skabe en win-win-situation for alle parter. Patienten undgår at skulle møde op til konsultation for mindre ting, og lægen får større mulighed for at se de patienter, der har mere behov for en fysisk konsultation. Det er en bedre udnyttelse af ressourcerne, siger Jørgen Skadborg i en pressemeddelelse.

Aftalen mellem PLO Syddanmark og Region Syddanmark trådte i kraft i april og omfatter alle de alment praktiserende læger, der er i regionen. Det er dog frivilligt for lægerne, om de ønsker at benytte mulighederne i aftalen.