Billund Lufthavn bakker op om bæredygtig luftfart


Billund Lufthavn er positivt stemt over for Brancheforening Dansk Luftfart (BDL) forslag om et frivilligt klimabidrag, der skal gå til bæredygtig luftfart.

Ifølge Billund Lufthavn er det vigtigt, at bidraget bliver afbalanceret og bruges på den rigtige måde, så det ikke går ud over væksten for turismen eller erhvervslivet.

– Klimabidraget skal give flyselskaberne et incitament for at understøtte den grønne omstilling, men det må ikke blive for højt. Hvis afgifterne ikke bliver nøje afbalanceret, kan det have en negativ virkning, da flere af flyselskaberne potentielt vil stoppe deres ruter fra Danmark og åbne nye ruter fra andre lande. Dermed bliver CO2’en ikke mindsket, men flyttet fra et sted til et andet, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Han er med på at bidrage til løsninger til den grønne omstilling:

– Vi sidder som luftfartsbranche og glæder os til at blive inviteret ind som klimapartner af regeringen. Så kan vi i fællesskab finde en god løsning, der taler for grøn omstilling, men som ikke hæmmer hverken turismen eller industrien i Danmark, siger Jan Hessellund.

I forvejen er der i Billund Lufthavn allerede søsat mange grønne projekter i lufthavnen.

– Vi er CO2-neutrale i 2020. Vi kan selvfølgelig ikke reducere alt vores CO2-udledning med det samme – derfor reducerer vi det, vi kan og køber aflad ved bl.a. at købe skov for resten. Rejsen mod en grønnere verden skal jo starte et sted, og vi arbejder med at blive CO2-neutrale, så vi i fremtiden ikke skal købe aflad, siger Jan Hessellund.