Billund-pædagoger er alene med for mange børn


Politikerne i Billund kommune bør sætte flere penge af for at forbedre normeringerne i børnehaverne. Det mener pædagogernes landsforbund, BUPL, efter at have foretaget en landsdækkende undersøgelse om pædagogernes tid alene sammen med en større gruppe børn.

Her har seks ud af ti pædagoger i løbet af april måned oplevet at være alene med en samlet børnegruppe på henved 17 børn.

Halvdelen af pædagogerne i Billund kommune svarer, at de i løbet af det seneste år har oplevet situationer, hvor det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de var alene med den samlede børnegruppe. 9 procent svarer, at det sker flere gange om ugen, mens 36 procent svarer, at det sker en gang om ugen.

Det er resultater som BUPL Sydjyllands formand, Jonna Jul Gudmundsen finder alarmerende:

– Jeg ved, at pædagogerne og lederne kæmper for at sikre børnene en tryg og udviklende dag, men undersøgelsen viser, at ressourcerne ikke er tilstrækkelige. Det er rystende og må få alarmklokkerne til at ringe hos de ansvarlige politikere i Billund Kommune, når 48 % af pædagogerne svarer, at de oplever at stå i situationer, der er uforsvarlige eller deciderede farlige, siger Jonna Jul Gudmundsen.

BUPL Sydjylland anerkender, at politikerne i Billund Kommune i forbindelse med de tidligere budgetter har prioriteret at afsætte penge til flere pædagoger i daginstitutionerne. Men de penge risikerer at falde bort, hvis regeringen står fast på at kommunerne skal aflevere én pct af budgettet til staten:

– Så frygter jeg, at der ikke prioriteres penge til normeringsforbedringer. Derfor vil børnene ikke opleve, at der er flere pædagoger, og det er bekymrende, når forskning viser, at gode normeringer i daginstitutionerne kan forbedre barnets uddannelsesniveau, forbedre job- og indtjeningsmuligheder og mindske kriminalitet, siger Jonna Jul Gudmundsen.

Opdateret den 24.05.2016 med respons fra Borgmester Ib Kristensen og Formand for Børne- og Kultur, Klara Lyskjær Noer