BillundSkolen er kommunens bedste til at udvikle eleverne fagligt


Den nye liste over skolernes undervisningseffekt er kommet fra CEPOS og den placerer BillundSkolen højest over skolerne i Billund kommune.
Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Eller med andre ord: hvordan klarer eleverne sig ved 9. klasses afgangsprøve i forhold til hvad der var forventet af dem set ud fra forældrenes baggrund. Tallene er fra skoleåret 2016/2017.
Her ligger BillundSkolen nummer 30 på listen over alle landets skoler – både privat og folkeskoler – og nummer 1 i Billund kommune. På en delt 78. plads ligger Grindsted Privatskole og Sdr. Omme Skole, mens Vestre Skole indtager en plads som nummer 125.
På en delt 394. plads ligger Filskov Friskole og Lynghedeskolen afd. Søndre, mens Vorbasse Skole er nummer 510 på landsplan.
Hejnsvig Skole ligger nummer 1142 med en undervisningseffekt på -0,4 og dermed formåede skolens 9. klasse i skoleåret 2016/2017 – ifølge CEPOS’ udregninger – ikke at leve op til den forventelige udvikling.
Herunder ses et udtræk af tallene for skolerne i Billund Kommune, der havde 9. klasser i 2016/2017. Jo højere tallet er over nul i undervisningseffekt (UE), jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Screendump fra CEPOS