BillundSkolen får gæsteunderviser fra Europa-Parlamentet


Den 17. september får eleverne i BillundSkolens 8. klasser en helt særlig underviser. EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet kommer nemlig for at dele ud af noget af al den viden, hun har fået i løbet af sine 12 år som medlem af Europa-Parlamentet.

8. klasses-eleverne på Billundskolen har i dette skoleår valgt at sætte fokus på EU og det kommende EU-valg og i den forbindelse, er det lykkes at lokke Christel Schaldemose til som gæsteunderviser. Eleverne håber også, at mødet kan ende med en tættere relation til Christel Schaldemose og Bruxelles i forbindelse med EU-valget.

– Vi hører så tit, at EU ikke er nærværende. EU må også i denne tid finde nye ben at stå på efter Storbritanniens Brexit. Men det er vigtigt med en europæisk alliance, der kan sikre freden og skabe samarbejde mellem landene i EU – og udenfor. Derfor har vi inviteret Christel Schaldemose til Billundskolen, fordi hun kan være en god inspiration for vores elever, fortæller skoleleder Lars Aagaard Nielsen, der glæder sig til besøget. Han fortæller videre, at 8. årgang gerne vil til Bruxelles på studietur i 9. klasse, så både elever, forældre og årgangens lærere arbejder på at samle penge sammen til turen.

Christel Schaldemose var da heller ikke i tvivl om at tage turen fra Bruxelles til Billund, da hun fik tilbuddet.

– Jeg elsker jo at komme ud og tale med unge mennesker om, hvorfor det er godt, at vi samarbejder i Europa, og hvordan vi som politikere og borgere kan påvirke samarbejdet. Og så mener jeg, at der er en samfundsopgave som folkevalgt, at tage ud og fortælle om det arbejde, man udfører, fortæller Christel Schaldemose.

8. årgang på Billundskolen er også i gang med at planlægge en udveksling med en skole i Nordtyskland, netop for at få kendskab til andre levemåder og skabe venskaber på tværs af landegrænser, fortæller skoleleder Lars Aagaard Nielsen videre.