Børns Smutveje skal sikre børnenes cykeltur


Det bliver endnu mere trygt, nemt og sjovt for børn og unge at bevæge sig fra A til B i Børnenes Hovedstad. Sådan er ambitionen i ”Børns Smutveje”, som er overskriften på det kommende net af stier og ruter, der er særligt målrettet børn og unge i Billund By.

Første etape bliver ved Grønningen, hvor beboerne har ønsket sig nye og bedre stiforbindelser gennem det grønne område til Kærvej. Ønsket bliver nu opfyldt, og samtidig kommer en ny bro over det lille vandløb.

Omkring stierne ved Grønningen vokser et nyt landskab frem med små bakker skabt af overskudsjord fra anlæg af stierne, hvor man kan rulle ned ad bakkerne, slå sig ned og nyde solen eller lege gemmeleg. Børn er med til at skabe området, hvor der f.eks. kan arbejdes med planter, der fremmer vild natur og biodiversitet.

Den nye sti ved Grønningen bliver etableret allerede nu, og hen mod sommeren vil bakkerne blive formet og en del af børns smutveje blive etableres. Anden etape er en forbedring af stien bag Søndermarksvej, og børnene er allerede i gang.

– I Børnenes Hovedstad skal det være trygt og spændende at bevæge sig rundt som barn. Med Børns Smutveje tager vi næste skridt mod en endnu mere børnevenlig by, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Per Nyhus.

Smutvejene er stier mellem hjem, skoler og fritidstilbud, så børn nemt, trygt og sjovt kan komme rundt i Billund. Børns Smutveje bliver til i etaper, som efterhånden bliver til et sammenhængende net af stier i Billund. Børn er med til at skabe ”Børns Smutveje” sammen med beboerne i de områder, smutvejene ligger.

”Børns Smutveje” et af mange tiltag, der gør Billund til Børnenes Hovedstad, og projektet er netop blevet godkendt i byrådet. Arbejdet med at fremme børns muligheder og udvikling har gjort, at Billund Kommune af UNICEF er blevet certificeret som Danmarks første ”Børnevenlige By og Kommune”