Budgetforlig indgået i Billund kommune


Et enigt byråd i Billund kommune har indgået budgetforlig. Forliget blev indgået allerede inden budgettet skulle igennem første behandling i aftes – noget som borgmester Ib Kristensen ikke mente er sket før.

– Det er en speciel situation – men det er også et specielt budget. Jeg er glad for at alle har haft lyst til at tage et ansvar. Det er ret væsentligt at vi allesammen står sammen – også når der er besparelser, lød det fra Ib Kristensen ved gårsdagens præsentation af forliget.

For selvom kommunekassen bugner, så er der besparelser i det kommende års budget. Ellers overholder Billund ikke de udstukne rammer fra regeringen, og så falder hammeren fra staten.

Balladen er selskabsskatterne fra for tre år siden, som tilføres kommunekassen i 2021. Her er der 65 mio mindre at hente, og i Billund kommune betyder det, at tre vigtige velfærdsområder ville komme til at mangle 32 mio. tilsammen.

– Heldigvis får vi 12 mio. fra udligningsreformen, men det giver stadig et minus på 20 mio, lød det fra Ib Kristensen.

Så de 20 mio skal findes andre steder. Det kommer blandt andet til at ske på dagtilbudsområdet, hvor forældrebetalingen stiger til 24 pct. Her er det vuggestueforældrene der kommer til at sluge den største stigning, når deres del af betalingen stiger fra 19,4 til 24 pct. Til gengæld slipper dagplejeforældrene henved 70 kroner billigere i måneden, når de sænkes fra de nuværende 24,2 pct.

Når der spares på den kommunale velværd, går det alt for tit verbalt udover personalet i marken. Derfor benyttede flere af byrødderne også deres taletid i går til at opfordre forældrene og andre utilfredse borgere til at komme til dem – de politisk ansvarlige – i stedet for at lade eventuelle frustrationer gå ud over personalet i eksempelvis børnehaven.

Summa summarum, så kommer Billund kommune formentlig ud af 2021 med et underskud på 45-55 mio. Her er tanken at tage pengene fra kommunekassen, som lige nu indeholder 360 mio kroner.