BUPL: Pædagogiske assistenter er ikke pædagoger


Byrødderne i Billund kommune har i det netop indgåede budgetforlig afsat flere penge til normeringer i vuggestuer og børnehaver.

I den forbindelse har byrødderne i aftaleteksten for forliget skrevet “at det er vigtigt for parterne, at den høje andel af uddannet personale fastholdes”. Men samtidig påpeger byrådet, at man set fra politisk side også betragter pædagogiske assistenter som værende uddannet personale.

Men det er man slet ikke enig i i pædagogernes fagforbund BUPL:

– Vi betragter uddannelsen som pædagogisk assistent som en ungdomsuddannelse og som et springbræt til at læse videre til pædagog. Så vi mener ikke, man kan sige, at det er det samme. Man kan jo ikke sige at en sygeplejerske er læge, fordi de begge arbejder på sygehuset. Og man kan ikke have en forventning om at en pædagogisk assistent kan det samme som en pædagog, for de har slet ikke det samme med fra uddannelsen, fastslår Jonna Jul Gudmundsen, der er formand for BUPL Sydjylland.

Billund kommune ligger helt i top i landet hvad angår pædagogandel. 72 pct af de ansatte i institutionerne er uddannede pædagoger.