Byrådet splitter Ungdoms- og Kulturskolen op


Siden 2015 har Billund Ungdomsskole og Billund Kulturskole været samlet under én institution med fælles ledelse. Men selvom parløbet har fungeret fint, så besluttede byrådet i Billund i aftes at skille skolerne ad igen.

Baggrunden er reorganiseringen i Billund kommune, hvor Kultur og Fritid kom ind under forvaltningen Plan, Erhverv og Kultur. Dét sammenholdt med at Ungdomsskolen for tiden mangler en leder, har givet anledning til at tage politisk stilling til, om Ungdomsskolen stadig skal være en del af Kultur og Fritid.

Og nej, det skal den altså ikke, besluttede politikerne på gårsdagens byrådsmøde. I stedet skal Ungdomsskolen ind under skolechef Morten Kirk Jensens ressort.

– For ungdomsskolen kunne man på sigt frygte, at en organisering under Plan og Kultur, ville bringe institutionen for langt væk fra skoleområdet. Jeg mener Ungdomsskolen har et uudnyttet potentiale i at understøtte skoleområdet. Det kunne være ved at oprette midlertidige tilbud eller forløb til at understøtte konkrete undervisningsforløb. Derfor håber jeg også at en adskillelse af de to institutioner kan være med til at hjælpe Ungdomsskolen mere i dén retning, sagde formanden for Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank (V) på gårsdagens byrådsmøde.