Byudvikling i Billund – Informationsmøde 2018


Billund Kommune og samarbejdspartnere informerer om udviklingen af Billund by.

Billund er i rivende udvikling. Mange udviklings-, bygge- og anlægsprojekter er i fuld gang, flere skyder op og endnu flere er på vej og forventes realiseret inden for få år.

Siden vedtagelsen af Billund Byvision i 2015, er mange projekter realiseret og der investeres fortsat i både bolig, institutions- og erhvervsbyggerier. Byvisionen har skabt en fælles retning for udviklingen, og det er samarbejdet mellem kommunen og byens forskellige aktører og bygherrer der gør visionen til virkelighed.

Informationsmødet sætter fokus på byudvikling med status for realisering byvisionen og formidler udviklings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Formålet er, at øge kendskabsgraden til aktuelle og kommende projekter samt give mulighed for at stille spørgsmål til aktørerne bag.

Aftenen byder på oplæg om udvalgte, aktuelle projekter suppleret med messestande, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at stille spørgsmål til de deltagende aktører og bygherrer.

Tilmelding er nødvendigt og sker online på www.Billund.dk/byudvikling

Deadline for tilmelding mandag den. 8. januar kl. 12:00 eller først til mølle.

Hent indbydelsen som pdf-fil her