Indstil en kandidat til Handicapprisen i Billund kommune

Billund Kommunes handicappris sætter fokus på handicappedes forhold – og belønner særlige initiativer eller kreativitet for at fremme borgere med handicaps muligheder for at deltage i samfundslivet. I år er prisen delt op i 2, og med hver pris følger 10.000 kroner, som skal anvendes til fordel for målgruppen og til fortsat udmøntning af kommunens […]

Kom med dine idéer til cafétilbuddet på handicap- og psykiatriområdet

Hvordan skal den videre udvikling af cafetilbuddet på Sydtoften 8 i Grindsted tage sig ud? Det spørgsmål stiller Billund kommune nu borgerne, der inviteres til møde på rådhuset om sagen. Det foregår den 30. maj fra 19-21. Caféen på Sydtoften er et aktivitets- og værestedstilbud for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er et […]