Chris MacDonald og Peter Qvortrup Geisling går på scenen i Magion

Billund Kommunes Sundhedsstab har sammen med LIVA Healthcare og boligorganisationen Bovia gjort et scoop i sundhedens tjeneste, ved i fællesskab at kunne tilbyde en gratis foredragsaften med to af de mest vidende og kendte danske sundhedsprofiler, Chris MacDonald og Peter Qvortrup Geisling. Det sker onsdag den 12. september i Magion i Grindsted, og man kan […]

Indvielse af ombygning og en ny elcykel på Frihavnen Plejecenter

Torsdag den 28. juni 2018 kl. 11.00-13.00, holder vi indvielse af ombygningen og en ny elcykel på Frihavnen Plejecenter. Voksenudvalget, kontaktrådet, håndværkere, repræsentanter fra Billund Kommune, medarbejdere og selvfølgelig beboerne i huset, er med til at klippe snoren. Der er beboere, der har været med ude at indkøbe udsmykning til det nye, ligesom en beboer, […]

Søg midler fra LAG-puljen

Du kan søge penge til udvikling og innovation i lokalsamfundene via LAG Vejen-Billund Borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan søge udviklingsmidler fra LAG Vejen-Billunds pulje på 2 mio. kr.. Du kan søge midler fra LAG Vejen-Billund til projekter og aktiviteter inden for særligt: Etablere og videreudvikle mikrovirksomheder og skabe arbejdspladser Samarbejdsprojekter mellem erhvervs- og turismeaktører Skabe […]

Indstil din kandidat til handicapprisen 2018 allerede i dag

Billund Kommunes handicappris skal sætte fokus på handicappedes forhold – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet. Med prisen følger 25.000 kr., som skal anvendes til fordel for målgruppen og til fortsat udmøntning af kommunens handicappolitik. – Handicapprisen skal gå til en person eller initiativ, […]

Informationsmøde om Bredbåndspulje

Du er inviteret til Energistyrelsens informationsmøde om Bredbåndspuljen 2018 Torsdag den 28. juni 2018 kl. 15.30-17.30 i Sdr. Omme Multicenter Overvejer du, hvordan I kan få bedre bredbånd i jeres lokalområde? Så er det måske relevant for dig at deltage i et af Energistyrelsens informationsmøder om bredbåndspuljen. Til informationsmødet er alle interesserede velkomne. Tilmeld dig […]