Informationsmøde om Billund Kommune for kandidater til kommende byrådsvalg

I forbindelse med det forestående byrådsvalg inviterer Billund Kommune til informationsmøde om kommunen for kandidater til det kommende byrådsvalg. Direktionen vil orientere om den kommunale organisation, som Byrådet har ansvaret for, og der vil naturligvis også ved den lejlighed være mulighed for at stille spørgsmål. Informationsmødet foregår på Rådhuset i Grindsted torsdag den 31. august […]

Integrationspuljen er igen åben for ansøgninger

Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er fredag 11. august 2017. Billund Kommune annoncerer igen efter ansøgninger til integrationspuljen. Det er beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for puljen. Der er igen i 2017 63.200 kr. i puljen. Uddeling foregår flere gange årligt – efter en ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist […]

Foredragsrække om Reformation

I anledningen af 500 året for Reformationen arrangerer Billund Kommunes Museer i samarbejde med Grindsted Kirke og Folkeuniversitetet Billund en foredragsrække i Grindsted Kirkehus og Billund Centret. Gratis adgang og alle foredrag begynder kl. 19.30.   Onsdag den 17. maj kl. 19.30 Idealet om den Lutherske husstand v/Mattias Skat Sommer (Aarhus Universitet) Sted:  Grindsted Kirkehus

Borgermøde om parkeringsregulering i Billund

Billund Kommune inviterer hermed til borgermøde om parkeringsregulering i Billund. Intentionen med mødet er at drøfte dilemmaer og løsningsmuligheder for en fremtidig regulering, med afsæt i den aktuelle situation i Billund, samt at få inputs fra jer, der kender byen og bruger den til daglig. Den igangværende og planlagte omdannelse samt fortætning af Billund Midtby […]

Billund Kommune er klar med Kulturelle Fyraftensmøder.

Grundtanken er at lade hele det kulturelle område mødes for at skabe nye forbindelser og knytte bånd. Det første kulturelle Fyraftensmøde afholdes d. 17. maj kl. 17:00 i Billund Idrætscenter. 17. maj rykker Kultur og Fritidsstaben ud af Rådhuset, og afholder i samarbejde med Billund Idrætscenter det første af kommunens kulturelle fyraftensmøder. Ambitionen er, at […]