Læserbrev: Jeg vil arbejde for landdistrikterne

Efter mange år i den organisatoriske verden, hvilket senest har indbefattet forskellige landbrugsforeninger og landdistriktsudvalg – dette krydret med et familie- og arbejdsliv gør, at jeg mener at kunne bidrage positivt i det kommende byråd. Landdistrikterne Landdistrikterne skal udvikles og dette er en løbende proces – uden en udviklingsstrategi for landdistrikterne,  vil det på sigt […]

Læserbrev: Genvælg Ib

Valgkampen er skudt i gang, og med den også en stor del af den sædvanlige mere eller mindre velargumenterede retorik. Billund Kommune er ingen undtagelse. Se fx begrundelserne for, at borgmesteren skal udskiftes. Her omfatter argumenterne fx et synspunkt om, at det altid er godt at ryste posen, ligesom påstanden om metaltræthed er set anvendt. […]

Læserbrev: Brand(bil)

I 2018 skal der laves en ny risikodimensioneringsplan for beredskabet, som i dag hører under Trekantbrand. I Den socialdemokratiske gruppe kan vi ikke acceptere forringelser på vores beredskab. I en verden, hvor man i større grad har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, er det vigtigt, at vores beredskab virker optimalt. Sikkerheden er til for vore […]

Læserbrev: Frihavnen og husleje

Frits Kristensen (V) foreslår i et læserbrev d. 11. November, at en huslejestigning på Frihavnen i Vorbasse skal indfases i forbindelse med nye beboere, således at nuværende beboere friholdes for huslejestigningen. En sådan ordning er kun mimimalt bedre end ingenting.   Den aldeles vanvittige husleje der er lagt op til, skal under ingen omstændigheder ramme hverken […]

Læserbrev: Kan over fire millioner kroner og skønsang bryde med silotænkning?

Sammen finder vi ud af det. Projektet, der blev sat i værk for at opnå centrale gevinster, både i den kommunale drift og service men også i borgernes oplevelse med kommunen. Det smarte konsulenthus tog sit indtog med udvalgte medarbejdere. De satte chef- og lederniveau på bænken. Det beskriver al teori om organisationsudvikling som værende […]

Læserbrev: Beredskab

Når et nyt byråd træder til i 2018 vil en af de første sager være, at kigge på vores brandberedskab. Trekantbrand fremlagde i 2017 et forslag om at spare/skære i vores brandberedskab, et ikke særligt godt forslag, hvor regnestykket mest pegede på nedskæring herude vestpå og en opgradering af Vejle brandstation. Nu venter vi alle […]