Læserbrev: Tillykke til Vestre Skole

Jeg ser frem til, at der fra sommerferien oprettes en ny specialklasse i Billund Kommune. Det var en fejl at lukke for specialklasserne i sin tid, og den fejl bliver der heldigvis rettet op på nu. Jeg foreslog på udvalgsmødet i Børne/Kultur udvalget i december måned, at tilbuddet skulle ligge på Lynghedeskolen afdeling Søndre. Dette […]

Læserbrev: Et lille skridt i den rigtige retning

På det netop overståede udvalgsmøde i Børne/Kultur udvalget havde vi en sag på dagsordenen omkring justering af ressourcetildelingsmodellen på daginstitutionsområdet. Ressourcetildelingsmodellen, som kort fortalt betyder en udvidet åbningstid med meget få børn i ydertimerne, hvilket svækker normeringen, har aldrig været socialdemokratisk politik. Jeg vil hellere prioritere bedre normeringer til gavn for børn og medarbejdere. Ved […]