Læserbrev: Det handler om tryghed

For et par år siden fik vi i Byrådet fremlagt en såkaldt risikodimensionering for TrekantBrand. Risikodimensioneringen beskriver serviceniveauet for beredskabet i hele TrekantBrands område. Dengang var det dyster læsning med voldsomme besparelser på stationerne i Billund og Grindsted. Planen blev derfor skrottet, og der skulle laves en ny. Den nye dimensionering er nu godkendt af […]

Læserbrev: Udviklingen skal vendes

Det er svært ikke at blive en smule pessimistisk med tanke på bymidten i Grindsted, når man læser avisen i disse dage. Butikkerne lukker, og nogle af de nuværende butikker sætter advarselsskilte i butiksruden. Det er desværre ikke en ny udvikling, og som byrådsmedlem må man se ganske alvorligt og bekymrende på udviklingen og samtidig […]

Læserbrev: Der er tilbageholdt oplysninger

Nu efter 3 år kommer sandheden endelig frem. Billund lufthavn kom med urigtige, forkerte og misvisende oplysninger. Om nogen, burde lufthavnen kende afstandene på deres egen bane. Billund Kommune viderebragte disse oplysninger til befolkningen, og 8 offentlige instanser, velvidende at oplysningerne var forkerte. Billund Kommune er gentagende gange, i de forløbne 3 år, gjort opmærksom […]

Læserbrev: Vi tilslutter os det spirende håb

Kære politikere Vi venter i spænding! Budgetforhandlingerne står for døren. Prioriteringer og strategier skal lægges. De høje ambitioner omkring Børnenes hovedstad skal indfries. Lad os så smede, mens jernet er varmt. Med udgangspunkt i Billund kommunes dagtilbudspolitik, står der bl.a. nævnt følgende: • Tryghed og omsorg er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. • […]

Læserbrev: Status fra regionen

Det første halve år i regionen er allerede fløjet afsted. Snart står den på valgperiodens første budget. Der har været travlt med konstituering, besøg på flere af regionens sygehuse, mange møder i Vejle samt flere møder i lokalområdet om samarbejde med regionen. Det første halve år har været både lærerigt og spændende – og hermed […]