Læserbrev: Topstyring i Venstre

Mænd bliver til mus……… Firkløveret banket på plads. Vi behandlede den 20. september 2016 sammenlægning af Stenderup skole og Søndre skole i byrådssalen og der var fyldt med borgere fra Krogager, som gerne ville vise deres utilfredshed med denne sammenlægning. 9 personer stemte denne dag imod en sammenlægning og 16 for. Borgerlisten havde til 2. […]

Læserbrev: “Ressourcemodel” skal ses i sammenhæng med “Kvalitet i dagtilbud”

Vi har et stort ønske om at styrke og udvikle kvaliteten og læringsmiljøet i vore daginstitutioner ved både at øge personaleressourcerne samt tilbyde forældre en mere fleksibel åbningstid og flere valgmuligheder af moduler. For Venstre er det vigtigt, at begge målsætninger tilgodeses med den nye model. ”Ressourcetildelingsmodellen” skal derfor også ses i sammenhæng med ”Kvalitet […]

Læserbrev: Vi ønsker ikke udvidet åbningstid

Vi som forældre ønsker ikke en udvidet åbningstid på bekostning af at normeringen bliver dårligere. Det er med stor undring at vi har læst referatet fra børne- og kulturudvalgets møde tirsdag d. 6. september vedr. behandling af forslaget om ressourcetildelingsmodellen. Alle høringsberettigede samt BUPL-Sydjylland udtrykte via deres høringssvar bekymring for de to opstillede forslag til […]

Læserbrev: Det vil da aldrig ske, vil det??

Jeg kunne tænke mig at tage jer med på et lille tankeeksperiment. Året er 2013, Søndre Skoles skolebestyrelse er inviteret til møde med borgmesteren og en del fra kommunekontoret (ja, det hed det engang, og jeg kan egentlig godt lide ordet, så det kalder jeg det), hvor man skal diskutere skolens fremtid. Borgmesteren starter mødet […]

Læserbrev: Bevar Stenderup Skole!

Børne- og kulturudvalget havde tirsdag d. 6/9 et punkt på dagsordenen omkring et fremtidsscenarie for Stenderup Skole, som en afdeling under Søndre Skole – en indstilling vi ikke kan tilslutte os. Vi gik alle til valg på opbakning til alle de skoler vi har i kommunen – det løber vi selvfølgelig ikke fra! Kulturen på Stenderup Skole […]