Læserbrev: Jeg anbefaler Anni

I løbet af de senere år har vilkårene for vores lokale erhvervsliv været under en markant forandring. I takt med den globale finanskrise, har mange erhvervsdrivende, ikke mindst udenfor de største byer, tabt pusten og på trods af gode hensigter og snak om forbedringer, sker der bare ikke nok til, at det slår igennem på […]

Læserbrev: Send Ravn til København

I disse tider hvor Christiansborg efterhånden kommer længere og længere væk fra den almene borger, og især os her i Jylland, er det vigtigt, at vi får valgt nogle politikere, der ved hvordan livet er netop i Jylland. Jeg vil derfor anbefale dig at stemme personligt på Troels Ravn på den socialdemokratiske liste. Jeg har […]

Læserbrev: Udanske arbejdspladser

Mens der er uenighed omkring antallet af arbejdspladser, der er blevet skabt – eller tabt – under den røde regering, så er det en kendsgerning, at der kommer flere og flere østarbejdere. Det er både usolidarisk og en hån mod de danskere, der gerne vil i arbejde. Samfundsmæssigt koster det os dyrt at forære arbejdspladserne […]

Læserbrev: Et Danmark i balance

En af de temaer der endnu ikke er talt meget om i denne valgkamp, handler om de steder i landet, hvor der er fraflytning, hvor boligpriserne er faldende, hvor arbejdspladserne forsvinder og hvor skattegrundlaget er vigende. Vi taler med andre ord om Udkanten/Den Rådne Banan/Vandkanten/Det Sande Danmark – I vælger selv betegnelsen alt efter politisk […]

Læserbrev: BKI mangler i nyt udvalg

Disse §17 stk. 4 udvalg bruges primært til udviklingsopgaver. Dette udvalg skal udvikle et forslag til en samlet kultur og fritidspolitik for Billund kommune Det betyder at udvalget skal komme med en ”politik”, der indeholder en vision og fastlægger mål og retning for området. Dette initiativ vil jeg gerne rose og hilse velkommen. Udvalgets sammensætning […]

Læserbrev: Jeg glæder mig

Tirsdag aften godkendte et stort flertal i byrådet, det paragraf 17.4. udvalg, der skal udarbejde en politik på kultur- og fritids området. Udvalget er en af udspringerne af konstitueringsaftalen, der blev lavet ved starten af denne byrådsperiode. Jeg er så heldig, at jeg er en af de udpegede politikere, der skal sidde i udvalget og […]

Læserbrev: Besættelsessamlingen frem i lyset

I lørdagens JV kunne man læse at besættelsessamlingen i Grindsted kun er blevet besøgt af 375 personer i 2014. En unik samling, som er blevet kaldt Danmarks 2. største efter frihedsmuseet i København. Den skal frem i lyset, men man går og venter på en kvalitetsvurdering fra Kulturstyrelsen, og derefter skal en ny museumsinspektør ansættes. […]

Fra hobby til karrierevej

At finde det rigtige job kan være svært. Mange vil opleve at de i jobsøgningen skal finde jobs der ikke passer til de kompetencer deres uddannelse reelt set har givet dem, eller at skulle tage et arbejde der ikke siger dem noget personligt. Netop ens muligheder, kompetencer og personlige præferencer kan tit skabe gnidninger, dog […]