Ny kommunalt specialtilbud på BillundSkolen

Billund Kommunes nye specialtilbud placeres ved BillundSkolen. Det har byrådet i Billund Kommune besluttet på sit seneste møde. – Alle høringssvar bakker op om etableringen af et kommunalt specialskoletilbud og finder det fornuftigt, at de rammer, hvor de visiterede elever går i forvejen, også anvendes fremover, siger skolechef i Billund Kommune, Morten Kirk. Ifølge ham […]

Besøgsrestriktioner på plejehjem i Billund Kommune ophæves

Styrelsen for Patientsikkerhed har med effekt fra i dag ophævet besøgsrestriktionerne på såvel kommunale som private plejehjem i Billund Kommune. Det betyder, at beboerne på plejecentrene igen kan få besøg uden restriktioner på hvem og hvor mange, der besøger. Dog er plejehjemmene fortsat underlagt det generelle forsamlingsforbud på maksimalt fem personer.Baggrunden for ophævelsen er, at […]

Kæmpe interesse for kunstner-event

Det tog ikke lang tid at få standene til efterårets kunstevent i Billund, Art Billund Centret fyldt op. Tovholder på eventen, Bent Ganzhorn, fortæller at der her to uger efter eventen blev annonceret, er kommet så mange ansøgninger, at der i skrivende stund kun er én ledig stand tilbage. – Interessen har været størst for […]

Ny formand i den lokale Red Barnet

I Red Barnets lokalforening i Billund kommune blev der den 25.  januar holdt virtuel generalforsamling, hvor 11 deltagere fandt frem via den anderledes digitale vej. Formand Niels Peter Pedersen ønskede ikke genvalg, og indstillede sammen med den øvrige bestyrelse Lise Rask til ny formand, hvilket blev godkendt af en enig deltagerkreds på generalforsamlingen. Samtidig lød […]

Brand i transformatorstation i Billund

Søndag aften rykkede TrekantBrand i Billund ud til industriområdet i det østlige Billund. Her var der gået ild i en transformatorstation ved CK Produktion på Kløvermarken. Det er stadig uvist hvorfor der gik ild i transformatorstationen, da belastningen fra virksomheden søndag aften var minimal. Der vil gå nogle dage før CK igen kan køre normal […]