Der skal lyttes mere til borgerne


De har ikke samme politiske ståsted, men de er enige om én ting: Byrådet i Billund skal stramme gevaldigt op i forhold til at lytte væsentligt mere til borgerne og deres erfaringer og tal, end det er tilfældet i dag – eller for den sags skyld i 2010 da disse tre forældre kæmpede for børnehaven Tusindfryds overlevelse.

Det var nemlig lige præcis kampen for Tusindfryd, der er årsagen til at Mads Helbo, Daisy Nykjær-Andersen og Carsten Søndersø Riemann denne gang står på stemmesedlen til kommunalvalget 21. november:

– Vi oplevede ikke at blive hørt, selvom vi havde ret i, at politikerne arbejdede med forkerte tal i sagen, lyder den fælles melding fra de tre kandidater, der var aktive i forældregruppen i Tusindfryd dengang.

– Da vi som forældre i Tusindfryd dengang stod foran det samlede byråd og fremlagde de tal vi havde gravet frem – og som var forskellige fra de tal, embedsmændene havde fremlagt for politikerne, der kan jeg huske at i hvert fald Jette Seidenschnur (daværende byrådsmedlem for de konservative, red.) nærmest sad og græd over at hun havde stemt for en børnehavelukning på et forkert grundlag. Og ved siden af hende stod en venstremand, der krampagtigt holdt fast i sit, fortæller Carsten Søndersø Riemann.

Udgangen på sagen om børnehaverne dengang blev at kommunen undervejs i processen lavede en ny vision om stordriftsbørnehaver:

– Så nu handlede det pludselig ikke længere om faldende børnetal og økonomi, men om at man ville samle børnehaverne i større enheder, siger Carsten Søndersø Riemann.

Hele balladen dengang har formet den måde de tre kandidater gerne så en kommune drevet på fremover:

– Jeg kunne godt tænke mig, at politikerne tog mere ansvar for embedsmændenes fejl, for mennesker begår fejl. I det private erhvervsliv stiller direktøren eller bestyrelsen sig op foran sine medarbejdere og tager slagene, når der sker fejl. Det kunne jeg godt tænke mig politikerne gjorde for de kommunale medarbejdere. Og så skal vi inddrage folkene på gulvet mere i stedet for at embedsmændene opstiller tal ud fra regneark og ikke ud fra virkeligheden, siger Mads Helbo. Han bakkes op af sin partifælle hos de radikale, Daisy Nykjær-Andersen:

– Det er min formodning, at når der kommer forkerte tal, så er det fordi et chefniveau beder om, at der bliver regnet på en bestemt måde, og at der sagsbehandles på en bestemt måde og det bestilles altså fra borgmesterens stol, er mit klare indtryk, siger Daisy Nykjær-Andersen.

Alle tre kandidater ser det som deres klare force i et eventuelt kommende byrådsarbejde, at de alle i dag er en del af det daglige børne- og ungeliv i Billund kommune og derfor ikke behøver at tage embedsmændenes tal for gode varer.

– Vi får det jo at vide på lægterne i håndboldhallen, siger Mads Helbo.

– Vi kan forholde os til det, fordi vi kommer i Lynghallen og i Magion kvag vores børn. Vi ved ikke kun hvad der sker – vi er en del af det. Og så tror jeg også, at fordi vi nu har kæmpet sammen, hvor vi lagde politikken væk og kæmpede som forældre, så har det givet os en gensidig respekt for hinanden og kendskab til hinanden og ved at vi godt kan søge hinandens hjælp, siger Carsten Søndersø Riemann om de tre kandidaters forhold her i 2017.