Det vælter ind med anmeldelser om brud på datasikkerheden


Siden persondataforordningen blev indført 25. maj, er det væltet ind med anmeldelser til Datatilsynet om brud på sikkerheden på personlige oplysninger.

Over 1.500 anmeldelser – i gennemsnit 83 om ugen – har tilsynet måtte behandle.