Dømt for overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelser


En 53-årig vognmand og hans 44-årige chauffør fra Billund-området har i dag ved Retten i Kolding fået hårde straffe for overtrædelse af køre-hviletidsreglerne.

Den 44-årige chauffør var tiltalt for at have kørt på to andres førerkort i alt 31 gange, og derved overtrådt reglerne om køretid og hviletid. Vognmanden var tiltalt for at have medvirket til at føreren kørte på de andres førerkort.

Føreren blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 142.000 kr. og frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i 2½ år.

Vognmanden blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

– Kørslerne fandt sted i marts til juni måned 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd. Sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne var sat i bero fra september 2017 til 1. juni 2018. Det har denne sag også måttet vente på, fortæller specialanklager Pernille Moesborg i en pressemeddelelse.

Både vognmanden og føreren erkendte sig skyldige og modtog dommen.