Ekstra 300.000 kroner til rådighed i LAG-puljen


LAG Vejen-Billund har besluttet sig for at forlænge ansøgningsfristen til den 26. september 2018, idet foreningen har fået ekstra midler til rådighed.

– Vi har haft et projekt, som desværre ikke kunne gennemføres indenfor fristen og har derfor 300.000 kr. ekstra til rådighed, og dem, vil vi meget gerne have ud at arbejde fortæller formand Børge Jensen

Du kan søge midler fra LAG Vejen-Billund til projekter og aktiviteter inden for særligt:

  • Etablere og videreudvikle mikrovirksomheder og skabe arbejdspladser
  • Samarbejdsprojekter mellem erhvervs- og turismeaktører
  • Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne

Interesserede ansøgere kan kontakte koordinator Merethe Juul på tlf. 20285668, e-mail lagvejenbillund@gmail.com for vejledning og bistand i ansøgningsprocessen.

LAG står for Lokale Aktions Grupper, og er lokalforankret forening, der administrerer EU-midler til støtte for udvikling og innovation i lokalsamfundene. Se evt. www.billund.dk