Elever fra Behandlingskolerne klarer sig bedre


En ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, giver et stort skulderklap til Behandlingsskolerne, der har en afdeling i Billund, Chrysalisskolen.

Rapporten har sammenlignet, hvordan elever fra Behandlingsskolerne klarer sig i forhold til andre elever med lignende udfordringer efter endt grundskole og peger på at Behandlingsskolernes elever i langt højere grad starter og gennemfører en ungdomsuddannelse, ligesom de i mindre grad ender på kontanthjælp en årrække efter grundskolen.

Knap 50 pct. færre elever fra Behandlingsskolerne ender på kontanthjælp fire år efter endt grundskole, 28 pct. færre elever bliver idømt en fængselsstraf og hele 84 pct. af de tidligere elever har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse.

Rapporten fra VIVE er banebrydende, da det er første gang, man får tal på, hvordan det går psykisk udfordrede børn i ungdoms- og voksenlivet.

– Jeg er glad for, men ikke overrasket over, at tidligere elever fra Behandlingsskolerne lader til at klare sig bedre end andre, ligestillede unge.  Det er rart at få bekræftet af en ekstern undersøgelse, at vores indsats sætter spor på den længere bane, siger direktør for Behandlingsskolerne, Christopher Moyell Juul.

Behandlingsskolerne arbejder miljøterapeutisk med de elever, som folkeskolen eller specialskoler ikke har mulighed for at hjælpe.