Folmann stopper i Billund ErhvervsFremme


Direktør Hans Peter Folmann stopper som direktør i Billund ErhvervsFremme – en post han har besiddet siden februar 2018.

I en pressemeddelelse fortæller formand for Billund ErhvervsFremme, Gitte Ottosen, at Hans Peter Folmann har indfriet bestyrelsens krav og forventninger til det han blev ansat til: at bringe foreningen videre til større gavn for medlemmerne og erhvervsudviklingen i kommunen.

Resultaterne taler for sig selv: medlemsskaren er vokset med 25% til nu over 400 medlemmer. Der gennemføres nye attraktive arrangementer med stor opbakning fra medlemmerne og et længe næret ønske om etablering af et iværksættermiljø er realiseret, og så har Hans Peter Folmann ikke mindst sammen med bestyrelsen haft en betydelig rolle i udviklingen af en ny foreningsorganisering, hvor målet er en endnu mere agil forening med større medlemsinvolvering, blandt andet via flere Advisory Boards.

– Bestyrelsen er imidlertid enig med Hans Peter Folmann i, at foreningen står over for en konsolideringsfase, hvor der er behov for en anden direktørprofil. Der er derfor indgået en gensidig aftale om Hans Peter Folmanns fratræden, og processen med at finde hans efterfølger vil snarest blive iværksat, siger Gitte Ottosen.