Foredrag om Landsforrædernes børn


På besættelsesdagen tirsdag d. 9. april kommer forfatter, antropolog mag. art og konfliktmægler Anne-Marie Christensen til Grindsted for at fortælle om sin bog Landsforrædernes børn. Bogen fortæller om de generelle vilkår for landsforrædernes børn og samtidig berører den forfatterens egen familiehistorie med en bedstefar, der kæmpede på tysk side under krigen i bl.a. SS Division Wiking og i Schalburgkorpset.

Da den tyske besættelse af Danmark var forbi i maj 1945, begyndte retsopgøret med de danskere, der havde samarbejdet med tyskerne eller kæmpet på tysk side under krigen.
Foredraget beskriver et sort kapitel fra besættelsestiden og retsopgøret, som hverken historieforskningen eller vi som nation taler om, nemlig de alvorlige og langstrakte konsekvenser, som retsopgøret med de 13.521 dømte landsforrædere fik for deres børn.

De dømte blev udset til at bære den skam, det var for Danmark at blive besat og frem til 1943 som nation at have samarbejdet med tyskerne. Den skam har deres børn arvet. Mens retsopgøret for nationen blev afslutningen på besættelsestiden, blev det startskuddet for de 27.000-40.000 landsforræderes børn til et liv i fortielse og fortrængning og med fordømmelse og repressalier på grund af deres fædres og mødres gerninger under krigen – og nationens fordømmelse af dem. Et af foredragets hovedpointer er derfor, at vi som nation mangler at forsone os med landsforrædernes børn.

Foredraget er en del af bibliotekets tema i foråret ”børn og forældre”. Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside.