Forureningsfanen påvirker ikke udeluften i Grindsted


Udeluften i Grindsted by påvirkes ikke af forureningsfanen under jorden. Det viser data fra en ny moniteringsboring ved Bekkasinvej i Grindsted.

Det forurenede grundvand under Grindsted løber langt de fleste steder dybt nede i jorden. Dataene fra moniteringsboringen ved Bekkasinvej viser, at den mest koncentrerede del af forureningsfanen løber i 40-60 meters dybde.

– Vores nye analyser bekræfter det billede, vi på forhånd havde af forureningsfanen. Nemlig at vi finder det mest forurenede grundvand langt under terræn. Det betyder også, at forureningen i grundvandet ikke giver problemer for hverken udeluft eller indeklima, siger civilingeniør Jørn K. Pedersen, der er projektleder på den nye moniteringsboring ved Bekkasinvej.

Når man kommer mere end 40 meter under jordoverfladen, viser analyserne som ventet høje koncentrationer af fokusstoffer som vinylklorid og andre klorerede opløsningsmidler samt sulfonamider og kulbrinter. Sulfonamider var 1930’ernes svar på penicillin og bruges stadig mod visse infektioner.

Region Syddanmark har derudover målt udeluftkvaliteten tre steder i byen; ved Grindsted Å, rundt om fabriksgrunden og ved den gamle losseplads syd for byen. Her er der blandt andet målt for stoffer som benzen, toluen, klorerede opløsningsmidler som PCE og TCE samt nedbrydningsprodukter som fx vinylklorid.

Ikke en eneste måling viste et niveau i nærheden af de gældende afdampningskriterier for klorerede opløsningsmidler eller vinylklorid.  Eneste svage overskridelse af afdampningskriteriet er for benzen, men målingerne er på niveau med, hvad der er almindeligt baggrundsniveau i udeluft. Overskridelser af afdampningskriteriet for benzen ses i udeluften over hele landet og skyldes primært udledning fra trafik og industri.

Prøverne er udtaget under næsten vindstille forhold, der giver de højeste koncentrationer, fordi fx vinylklorid og andre problemstoffer kun langsomt fortyndes af luften, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse