Frivillige sociale foreninger kan igen søge støtte til 2019


Frivilligrådet i Billund Kommune går en travl tid i møde. Vi er nu gået ind i november måned og det betyder, at der igen kan ansøges om §18-midler. Der kan kun ansøges om midler en gang om året i Billund Kommune. Det er frivilligrådet, der behandler ansøgningerne og indstiller til Voksenudvalget, hvilke foreninger/organisationer det vurderes, der skal tildeles midler i 2019 til at støtte det frivillige sociale arbejde, som lever ude i kommune.

Alle foreninger, organisationer og interessegrupper, der udøver eller ønsker at udøve et frivilligt socialt arbejde i Billund Kommune kan ansøge om §18-midler. Puljen har til formål at øge og hjælpe foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde samt at hjælpe nye frivillige i gang. For flere detaljer om §18-midler henvises til kommunens hjemmeside: billund.dk/18-midler.

I 2018 har i alt 76 foreninger fået glæde af §18-midler i Billund Kommune. Blandt andet har patientforeninger som høreforeningen og CF-Syddanmark samt pensionistforeninger og lokalafdelingen for Red Barnet fået midler til at støtte deres arbejde med at gøre hverdagen lettere for sårbare borgere. Frivilligrådet er glade for og stolte over at kunne bidrage i processen med at understøtte det frivillige sociale arbejde økonomisk, idet de er med til at pege på, hvem der skal tildeles midler.

– Vi glæder os til at modtage ansøgningerne og fordele midlerne som er med til at gøre en forskel for alle de frivillige foreninger og ildsjæle, der gør en kæmpeindsats for andre i Billund Kommune, siger formanden for frivillighedsrådet Gurli Hansen.

Foreninger, organisationer og andre, der bevilliges midler i 2019 vil modtage midlerne i begyndelse af 2019. Midlerne kan kun udbetales, hvis der forefindes et cvr-nummer og tilhørende nem-konto. Dertil skal foreningen, organisationen og andre, der bevilliges midler indsende et regnskab og redegørelse for, hvordan midlerne er brugt senest 1. maj 2020.