Fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank er godkendt


”Målet er at blive Danmarks stærkeste lokalbank”.

Så klar var udmeldingen, da Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank den 26. november 2020 offentliggjorde, at de ønskede at fusionere. Og nu i dag, den 13. januar 2021 har sparekassens aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling godkendt fusionen.

Men hvad betyder fusionen for kunderne?

– Først og fremmest så betyder det, at de er kunder i en rigtig stærk jysk lokalbank, der også fremover kan tilbyde dygtig og kompetent rådgivning. Ligesom Den Jyske Sparekasse lægger Vestjysk Bank stor vægt på den lokale tilstedeværelse og på at støtte de mange foreninger og sportsklubber, som er en vigtig livsnerve i de lokalsamfund, hvor vi driver pengeinstitut. Så den lokale forankring er om muligt stærkere end nogensinde før – ikke mindst fordi vores fem fonde, der ejede 12,8 pct. af Den Jyske Sparekasse, gennem fusionen får nye midler at uddele i deres respektive lokalområder, siger Claus E. Petersen, der tidligere var adm. direktør i Den Jyske Sparekasse og nu er vice-ordførende direktør i Vestjysk Bank.

Kunderne vil dog ikke umiddelbart opleve den store forskel i den lokale filial.
– Nu siger vi Vestjysk Bank, når vi tager telefonen, men det vil være de samme velkendte ansigter, kunderne møder i filialerne, ligesom de kan ringe og skrive direkte til os – præcis som de plejer, fortæller Claus E. Petersen.