Gamle brandhaner fjernes i Billund


Billund Vand & Energi er for tiden ved at fjerne gamle brandhaner flere steder i Billund. De er blevet overflødige efter der er etableret en ny højt-ydende brandhane ved Brandstationen på Granvej, hvor brandbilerne fyldes.

Der er ved brandslukning ikke længere det samme behov for store mængder vand og hertil kommer, at mange af de gamle brandhaner ikke kan levere ret meget vand, da de er tilsluttet små vandledninger. Det er brandvæsnet selv, der har udvalgt de brandstandere, som stadig benyttes og derfor ønskes bevaret – resten skal over en årrække nedlægges.

Det nødvendige ledningsarbejde i forbindelse med nedlæggelsen vil give nogle planlagte vandafbrydelser på de veje, hvor brandhanerne er placeret.

– Vi sender SMS til de berørte forbrugere, så vi opfordrer borgerne til at tilmelde sig SMS service via vores hjemmeside, lyder det fra Billund Vand & Energi.