Grindsted-borgere generelt ikke mere syge end andre


Region Syddanmarks omfattende registerbaserede sundhedsundersøgelse viser, at der generelt ikke er en øget sygdomsforekomst i byen.

Det er konklusionen på Region Syddanmark store Sundhedsundersøgelse som involverer nuværende og tidligere borgere i Grindsted. 

Mange borgere i Grindsted har udtrykt bekymring for sundhedsrisikoen ved at bo tæt på de omfattende forureninger i byen og på den baggrund gik regionen i gang med en stor undersøgelse, der skulle klarlægge om der kan kobles visse sygdomme til Grindsted. Og det er der altså ikke, viser resultatet af undersøgelsen, der blev fremlagt i regionsrådssalen onsdag aften.

Det vækker glæde hos blandt andre regionsrådsformand, Stephanie Lose (V):

– Jeg tror, vi er mange, der har været både spændte og bekymrede for, hvad undersøgelsen ville vise. Derfor er det også en lettelse, at vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og færdes i Grindsted, siger Stephanie Lose.

Særligt har der været rejst bekymring for en øget forekomst af den alvorlige hjernesygdom ALS, fertilitetsproblemer og børnelidelser. Disse bekymringer kan ikke bekræftes af rapportens analyser. Undersøgelsen viser, at der hverken er overvægt af disse lidelser eller svære luftvejslidelser som KOL.

Kort fortalt viser undersøgelsen at der er en lille smule flere tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme i Grindsted.  Derudover viser analysen, at der er markant færre tilfælde af nyrekræft hos voksne og markant færre tilfælde af ADHD og autisme blandt børn i Grindsted. Derudover er der en lavere dødelighed i Grindsted i forhold til sammenligningsbyerne og så er fertiliteten i Grindsted noget højere.