Grønt lys til talentudviklingsprojekt i Billund Kommune


Unge- og Kulturudvalget i Billund kommune har givet grønt lys til som et forsøg at blive en del af Idræts- og Kulturakademiet, IKA, rettet mod de børn og unge, der ønsker at gøre noget mere ved deres sport. Ikke nødvendigvis fordi de er gode til det, men fordi de har lysten og viljen til at gøre noget mere ved sporten. Når sagen – formentlig – glider glat igennem både Økonomiudvalg og byrådet, kan der sættes gang i det tre-årige forsøg.

Udgangspunktet er kommunens børn på 4.-8. klassetrin, men konceptet er allerede tilpasset, så det dækker hele ungdomstiden, netop for at fastholde de lokale unge gennem ungdomsuddannelsen.

IKA-projektet hænger rigtig fint sammen med visionen om Børnenes Hovedstad – endda på flere områder:

  • Børn bliver innovative og kreative verdensborgere, når deres talent får mulighed for at udvikles og gro.
  • Flotte talentpræstationer fordrer børn og unges kreative kompetencer og deres innovationslyst og evner styrkes.
  • En global anerkendelse af Billund som det sted, hvor viden om leg, læring og kreativitet skabes og leves i praksis.

– Jeg synes det er et super spændende projekt, som jeg tror kan tilføre idræts- og kulturlivet i Billund kommune noget nyt. Og jeg kan rigtig godt lide at det ikke er talentet, men lysten og viljen til sporten, der driver værket, siger formand for Unge- og Kulturudvalget, Stephanie Storbank.

Hun og resten af udvalget var enige om at sætte gang i talentprojektet allerede i år og smide 2,6 mio kroner efter det over de tre år for så at evaluere i 2020. Dertil kommer en årligt udgift på 850.000 kroner i øget lokaletilskud som følge af et højere aktivitetsniveau.