Hvordan skal Hovedgaden se ud i fremtiden?


Der skal være sammenhæng i byen. Den må ikke afvige fra Billunds Byvision og så skal vejen have et attraktivt udseende, så den i fremtiden kan fremstå præsentabel overfor alle brugere.

Det er i korte træk dét Billund kommune har fastlagt omkring Hovedgaden i Billund, der står foran en opgradering.

Derfor skal der udarbejdes en helhedsplan, som skal danne ramme om områdets fremtidige lokalplaner. Og som skal fastlægge principper for Hovedgadens fremtidige udvikling og udseende.

Det ligger dog helt fast, at der i Hovedgaden er huse, der fortæller om Billunds historie og som er med til at give karakter og identitet til området. Der skal værnes om dem, da bygningerne også har nogle bymæssige kvaliteter i højde og tæthed, som er ønskelig for området, står der at læse i den politiske dagsorden for helhedsplanen.

Billund kommune planlægger at afsætte en halv mio kroner til udarbejdelsen af helhedsplanen.