Ib K: Billund Kommune er markant styrket som familiens bedste valg


I anledningen af nytåret gør borgmester Ib Kristensen (V) status på 2017:

Tirsdag den 19. december holdt Byrådet i Billund Kommune det sidste møde i 2017 og det sidste møde i byrådsperioden 2014-2017. En periode, hvor vi i alt har behandlet 643 punkter i Byrådssalen.

Når vi mødes igen den 6. februar 2018 er der ti nye byrådsmedlemmer rundt om bordet og vi får en ny udvalgsstruktur.

Inden da er det oplagt at se tilbage på 2017, men også på hele byrådsperioden – en periode, hvor Billund Kommune er blevet markant styrket som familiens bedste valg og som en af landets bedste erhvervs- og turistkommuner.

Mest markant er selvfølgelig LEGO House, der blev indviet i september. Et byggeri og et oplevelseshus som har rettet hele verdens øjne mod Børnenes Hovedstad Billund og et byggeri, der allerede har vundet flere priser – noget som i høj grad også skyldes dygtigt håndværk fra lokale og regionale håndværkere og andre leverandører til byggeriet.

LEGO House er et stort kapitel i Billunds historie, men der kommer nye kapitler og allerede den 9. januar er der borgermøde i Billund, hvor 10-12 af de store interessenter er klar med informationer om deres kommende projekter.

Udviklingen i Billund er fantastisk, men der sker også rigtig meget i resten af Billund Kommune. Både fordi Byrådet har fokus på at udvikling i hele Kommunen er afgørende for en stærk kommune, men i høj grad også fordi der overalt i kommunen er samfund, hvor borgerne vil deres by og område og arbejder aktivt for udvikling.

Det har vi senest set med de nye genbrugspladser i Filskov og Sdr. Omme og til næste år også i Stenderup-Krogager. Og det har vi set i forhold til Byudviklingsprojekterne i Sdr. Omme og Vorbasse og i forhold til det nye Naturrum i Sdr. Omme. Med den store indsats man selv gør i omegnsbyerne, er det også vigtig, at der er opbakning. Det glæder mig rigtig meget, at der nu kommer midler til bredbånd i et stort område omkring Filskov og ved Urup.

I de seneste fire år har vi hvert år lagt helt i top, når KL – Kommunernes Landsforening har gjort op hvilke kommuner, der har brugt flest anlægskroner pr. indbygger. I 2014 var det 238 millioner, i 2015 105 millioner, i 2016 Kun 75 millioner og i 2017 når vi omkring 150 millioner. Totalt på fire år godt en halv milliard kroner.

Hvad har vi så fået for pengene? Ja rigtig meget. Blandt andet kan nævnes:
En ny brandstation i Billund, Børnenes Univers Grindsted Vest på Langelandsvej, Ny centralkøkken og nye plejeboliger på Sydtoften, Nyt Rådhus, Børnenes Univers Billund, Sdr. Omme Skole, Ny Børnehave og ny hal i Hejnsvig, BillundSkolen, Ny bygning til Syddansk Erhvervsskole, Campus Torvet, Cykelstier, Byfornyelse i Vorbasse og Sdr. Omme

På driftssiden er der også sket meget. Vi har fået sat handling bag ordene og tilfører løbende flere penge til Dagtilbuds- og Skoleområdet, og vi har i de seneste to budgetter fået vedtaget decentral ledelse på Ældreområdet og sat flere penge af til bedre omsorg for de ældre.

Der er altså brugt mange penge, men alligevel formår det afgående byråd at overlevere en økonomisk sund kommune.
Kassebeholdningen var således ultimo oktober på 284 millioner mod 227 millioner 1. januar 2014, hvor den endda var ekstra stor, da en række anlægsudgifter var skubbet fra 2013 til 2014.

2017 var også året, hvor vi kårede årets iværksætter for første gang. Prisen gik til Nima Lift og forhåbentlig vil vi de kommende år se dem og andre iværksættere vokse og nye komme til.

Årets ErhvervsFremmepris gik til Marmoline. En af de virksomheder, der også er et symbol på det stærke og alsidige erhvervsliv i Billund Kommune.

De gode resultater og initiativer i Billund Kommune bliver også bemærket på Christiansborg. I 2017 havde vi besøg af tre ministre Thyra Frank, Simon Emil Ammitzbøl og Sophie Løhde og i det daglige gør Anni Mathiessen og Troels Ravn en stor indsats for området på Christiansborg og det arbejde er vigtig – ikke mindst når vi i de næste år skal have jernbanen på plads, de nye stationer i Billund og placeret motorvejen, så den gavner mest og generer færrest.

Jeg nævnte indledningsvis, at vi er styrket som familiens bedste valg. Det ser vi heldigvis også på bosætningssiden. Og selv om vi gerne ville det gik endnu hurtigere, så har bosætningsindsatsen og de klare visioner virket. Vi har siden 2014 solgt 101 byggegrunde og er blevet næsten 400 borgere mere overalt i kommunen. Med de mange spændende boligprojekter og byggegrunde vi har i kommunen, er der god grund til at tro, at tallet vil fortsætte med stige.