IFF snuppede årets Rødder og Vinger-pris


Virksomheden IFF i Grindsted tager et kæmpe socialt ansvar for beskæftigelsen i Billund kommune. Det blev slået fast med syvtommer søm, da fabrikschef Martin K. Madsen i dag på virksomhedens vegne modtog årets Rødder og Vinger pris fra Billund kommune.

– I har her på virksomheden været specielt dygtige til at få flere i arbejde – samtidig har I også taget et særligt ansvar overfor de unge mennesker, som har brug for ekstra støtte og lidt længere tilløb, inden de kan komme i lære. Dét hensyn viser I de unge og I belønner dem med en læreplads, når de er klar til det. Generelt tager I et stort socialt ansvar og fra kommunens side er vi glade for det hensyn I taget til de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. I er gode til at hjælpe dem med at komme i et praktikophold, hvilket tit er det første, vigtige skridt mod et fast arbejde, lød de rosende rod fra formanden for Voksenudvalget i Billund kommune, Robert Terkelsen i sin begrundelse for at tildele IFF Grindsted prisen.

Og fabrikschef Martin K. Madsen kvitterede med en dybfølt tak for prisen:

– Det varmer at blive påskønnet for det man laver, indledte Martin K. Madsen og påpegede at socialt ansvar er mange ting.

– Jeg vil specielt gerne sætte fokus på det sociale ansvar, der må og skal findes mellem kolleger. Den type sociale ansvar, som i realiteten er en forudsætning for at vi kan lykkes. På fabrikken her har vi tradition for at en afdeling langt hen af vejen selv finder løsninger, hvis der eksempelvis i en periode, er en kollega, der ikke kan arbejde på natholdet eller har andre begrænsninger i dagligdagen. Det er en indstilling, der gavner alle, og det betyder at der er plads – også selv man i en periode ikke er 100 pct, lød det fra Martin K. Madsen.