Informationsmøde om Billund Kommune for kandidater til kommende byrådsvalg


I forbindelse med det forestående byrådsvalg inviterer Billund Kommune til informationsmøde om kommunen for kandidater til det kommende byrådsvalg.

Direktionen vil orientere om den kommunale organisation, som Byrådet har ansvaret for, og der vil naturligvis også ved den lejlighed være mulighed for at stille spørgsmål.

Informationsmødet foregår på Rådhuset i Grindsted torsdag den 31. august 2017 kl. 16.00 – 18.30.

Aftenens program

16.00 – 16.15 : Velkomst og kort orientering om afvikling af valget ved borgmester Ib Kristensen

16.15 – 16.45 : Politikerrollen i Billund Kommune jf. ledelsesgrundlaget, herunder

  • De kommunale hovedopgaver
  • Den administrative organisering
  • Samspil mellem Byråd, udvalg og administration
  • De politiske handlemuligheder – rammevilkår
  • Politikerrollen – ombudsmand, arbejdsgiver, borgervendt lederskab

16.45 – 17.00 : Den kommunale økonomi – hvad bruger vi pengene til, og hvor kommer de fra?

  • En effektiv kommunal ”produktion”
  • Det politisk besluttede serviceniveau

17.00 – 17.15 : Væsentlige strategier og politikker

17.15 – 17.45 : Direktørrunden. Hvad har de enkelte udvalg været optaget af, og hvad ligger der i kortene til politikerne i næste valgperiode set fra administrationens synsvinkel?

17.45 – 18.30 : Spørgsmål og sandwich